Zakendoen in Argentinië

Zakelijke orientatie

Waarschijnlijk omdat het land rijk is aan bodemschatten en landbouwgronden, is er in het verleden weinig geïnvesteerd in de ontwikkeling van de industrie. Daardoor moeten veel produkten worden geïmporteerd en worden veel ruwe grondstoffen en halffabrikaten – dus werkgelegenheid en toegevoegde waarde – geëxporteerd. Terwijl in veel geïndustrialiseerde landen arbeidskosten de pan uit zijn gerezen, zijn loonkosten in Argentinië relatief laag. Naast laag- en ongeschoolde arbeid, is er een grote groep goed opgeleide werknemers – die naast het Spaans steeds vaker ook de Engelse taal machtig zijn. Bedrijfstakken waarin die meertaligheid essentieel is – call centers, ICT, toerisme – hebben de afgelopen jaren een explosieve groei doorgemaakt. De overheid, onderwijsinstellingen en particuliere initiatieven stimuleren het ondernemerschap via onder andere bedrijfsplancompetities, waarin beginnende ondernemers worden uitgenodigd hun plannen verder te ontwikkelen onder begeleiding of met hulp van mentoren en specialisten uit diverse vakgebieden.

Hoewel er vele (semi-) overheidsinstanties zijn die zich bezighouden met de import/exportbemiddeling tussen bedrijven, bieden die instellingen zelden een op uw specifieke eisen of wensen gerichte dienstverlening. Dit maatwerk wordt wel geleverd door het team van Zakendoen in Argentinië. Zakelijke orientatie in de zin van voorbereidend onderzoek voor uw zakelijke activiteiten, partnersearch of contacten met lokale instanties inzake vergunningen of vestigingscriteria, vaak tijdrovend en vertragend, nemen wij gaarne op ons. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij de voorbereiding van een bezoek aan Argentinië en desgewenst tijdens uw bezoek hand- en spandiensten verlenen, bijvoorbeeld bij het overwinnen van een mogelijke taalbarriere. Tarieven zijn afhankelijk van het soort dienstverlening en de benodigde tijd. Neem voor een offerte in ieder geval contact met ons op.

 

terug terug

verder verder

 

 

© 2019  Zakendoen in Argentinië

 

info@zakendoeninargentinie.com