Zakendoen in Argentinië

Vergunningen en visa

Voor het afleggen van een zakenbezoek aan Argentinië kunnen Nederlanders met een geldig paspoort zonder een visum voor een periode van negentig (90) dagen in het land verblijven. Bijgaand treft u een korte opsomming van de belangrijkste vergunningen en visa aan. Voor een uitgebreide en geactualiseerde beschrijving raden we u aan de website van het Argentijns consulaat in Den Haag te raadplegen: www.embassyargentina.nl/nl_cons.htm.

Tijdelijke verblijfsvergunningen

Toeristenvisum

In principe geldig voor een periode van drie maanden. Deze vergunning is geschikt voor mensen die maar een paar maanden per jaar in het land willen verblijven. Het visum wordt bij aankomst in Argentinië “automatisch" verstrekt.

Werkvisum

Buitenlanders die naar Argentinië reizen met het doel om daar werk uit te voeren, betaald of onbetaald, hebben een consulair visum nodig. Dit visum wordt verstrekt voor een periode van een jaar en kan, indien wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden, worden verlengd door de Argentijnse Immigratiedienst (Direccion Nacional de Migraciones). De aanvraag wordt doorgaans gedaan door de Argentijnse werkgever. U dient in het bezit van dit visum te zijn alvorens naar Argentinie af te reizen.

Ook voor degenen die naar Argentinië reizen met het doel er te studeren is een consulair visum vereist.

Permanente verblijfsvergunning

Ouders, kinderen en echtgenoten van Argentijnse burgers, dan wel van niet Argentijnse burgers die over een permanente verblijfsvergunning beschikken, kunnen op het Consulaat een visum aanvragen dat ze in staat stelt om permanent in Argentinië te verblijven. 

Ook financieel onafhankelijke personen en gepensioneerden kunnen voor een permanente verblijfsvergunning in aanmerking komen, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zoals bijvoorbeeld een minimum investering in een Argentijns bedrijf dan wel in een in Argentinië te vestigen bedrijf. De aankoop van onroerend goed geldt niet als een investering.

Zie ook voor meer informatie: http://www.migraciones.gov.ar/accesible/?nomercosur_temporaria

 

terug terug

verder verder

 

 

© 2019  Zakendoen in Argentinië

 

info@zakendoeninargentinie.com