Zakendoen in Argentinië

Kansrijke sectoren

De volgende kansrijke sectoren zijn door de EVD als kansrijk geïdentificeerd;

Biobrandstoffen

Argentinië wordt wel het Groene Midden Oosten genoemd en de landbouwers de toekomstige sjeiks van de Pampa omdat het één van de belangrijkste netto-exporteurs is van grondstoffen die geschikt zijn voor het produceren van biobrandstoffen. Hoewel de huidige marktomvang nog erg beperkt is, wordt Argentinië aangezien als een potentieel belangrijke speler in deze sector. Dit komt omdat het nu al op wereldschaal een belangrijke producent en exporteur is van de grondstoffen die nodig zijn voor de productie van biobrandstoffen. Het is één van de grootste exporteurs van plantaardige vetten. Deze industrie is één van de meeste efficiënte ter wereld. De totale graanproductie in het seizoen 2005/2006 bedroeg 76,5 miljoen Ton, waarvan 88% uit soja, maïs en tarwe bedroeg. Uit soja kan biodiesel worden verkregen en uit maïs ethanol. 

Toeleveranciers van de Olie- en gassector

Er liggen duidelijk goede kansen voor toeleveranciers aan de energiesector. Het Nederlands aanbod met betrekking tot bijvoorbeeld off-shore werkzaamheden, gasturbines, onderhoud en kleinschalige stroomopwekking kan goed te pas komen bij de huidige groei van de Argentijnse olie-, gas- of elektriciteitssector. Hoewel de afgelopen jaren de trend negatief is, zijn er de afgelopen tijd signalen waargenomen die een positiever beeld voor de toekomst aangeven. Langzame flexibilisering van de tarieven door de overheid is daarbij een belangrijk punt. Nederlandse bedrijven kunnen hiervan profiteren; er ontstaan namelijk kansen in de energiesector. Er wordt dan ook een aantal voorbeelden van mogelijkheden voor Nederland geschetst. 


Milieutechniek; CDM, afval & water

Argentinië kampt met verschillende grote milieuproblemen die recentelijk veel aandacht hebben gekregen in de media en hoog op de politieke agenda staan. Ook luchtverontreiniging, afvalproblematiek, kusterosie en andere gevolgen van klimaatverandering krijgen meer aandacht.
De overheid lijkt steeds strenger te controleren op naleving van de milieuwet; in 2007 werd een speciaal openbaar ministerie voor Milieudelicten (UFIMA) opgericht. De verwachting is dat er de komende jaren flink zal worden geïnvesteerd in schone productie, afvalbeheer en waterzuivering, zowel door de overheid als door de privé-sector.


Machines voor de verwerking en verpakking van voeding- en genotmiddelen

Argentinië is wereldwijd een van de belangrijkste leveranciers van voedingsmiddelen, waarbij een groot deel van de productie bestemd is voor het buitenland. De voedingsmiddelen- en drankenindustrie heeft in 2006 voor ongeveer 14 miljard US dollar geëxporteerd, een groei van 4,1% ten opziche van het voorgaande jaar. Gezien de blijvende toename van de binnen- en buitenlandse consumptie, zal de voedingsmiddelen- en drankenindustrie naar verwachting de komende jaren verder groeien.


De agribusiness en de agrarische export

Soja is het belangrijkste agrarische (export)product, maar ook rundvlees, maïs, tarwe, zonnebloemolie, wijn, melkpoeder, kaas, citroenen, honing, peren, geconcentreerd appelsap, olijven en gedroogde pruimen zijn belangrijk. Ook vinden er in Argentinië interessante ontwikkelingen plaats op het gebied van biotechnologie. Binnen de EU zijn Spanje en Nederland (o.a. als distributiecentrum) de belangrijkste bestemmingen van de Argentijnse agro-export. Voor Nederland heeft dit vooral te maken met zijn positie als distributiecentrum voor Noordwest-Europa. Een probleem is echter dat de investeringen achterblijven bij de groeiende productie. Als deze situatie voortduurt, zullen zich knelpunten gaan voordoen.  Argentinië is zich steeds meer aan het richten op duurzaamheid van de landbouw en de voedselketen.


IT, outsourcing, callcenters en softwareontwikkeling

Argentinië is door de concurrerende prijzen en het hoge opleidingsniveau een aantrekkelijk land voor het uitbesteden van IT-producten en -diensten. Ook is de Argentijnse IT-infrastructuur goed ontwikkeld. Er is een spurt in automatisering waar te nemen en Argentinië streeft ernaar een softwareproducerend en -exporterend land te worden. De aantrekkelijkste deelgebieden voor IT-outsourcing zijn softwareontwikkeling en callcenteradminstratie. Gevaar op termijn; Door lonenstijgingen kan de concurrentiepositie voor Argentinie aangestast worden.

 

 

terug terug

verder verder

 

 

© 2019  Zakendoen in Argentinië

 

info@zakendoeninargentinie.com