Zakendoen in Argentinië

Investeringsklimaat

Waarom investeren? De combinatie van een hoog opgeleide beroepsbevolking en relatief lage loonkoste, een solide industriële basis en een overvloed aan natuurlijke grondstoffen, maken het voor buitenlandse ondernemers en investeerders aantrekkelijk om zaken te doen in en met Argentinië.

Ofschoon het land zich na de crisis van 2001 aanvankelijk maar langzaam herstelde, was de gemiddelde groei in de periode 2003-2008 ruim 8% per jaar. In diezelfde periode daalde de officiële werkloosheid sterk, tot minder dan 10% in 2009. Tegelijkertijd daalde het percentage van de bevolking dat onder de armoedegrens leeft van meer dan 50% begin 2002 tot minder dan 20% eind 2008. Deze trend heeft zich in 2009 niet voortgezet vanwege de internationale financiële crisis van 2008/9. Nadat begin 2002 de Peso/USDollar pariteit werd lsgelaten, is de internationale concurrentiepositie van Argentinië sterk verbeterd.

In 2008 bedroegen de buitenlandse directe investeringen in Argentinië US$ 7.3 miljard, een toename ten opzichte van het voorafgaande jaar van 28%. Spanje en de Verenigde Staten zijn de belangrijkste investeerders terwijl Brazilië bezig is met een stevige opmars. Deze top-3 wordt op afstand gevolgd door Nederland, Frankrijk en Chili.
De voornaamste buitenlandse investeringen vinden plaats in: de energiesector, de automobielindustrie, mijnbouw, landbouw en veeteelt, constructie, de voedings- en genotmiddelenindustrie, chemie en kunststoffen, softwareontwikkeling, toerisme, handel en het bankwezen. 
 

Nederlandse bedrijven met investeringen in Argentinië zijn onder meer: Unilever (voedingsmiddelen), Avebe, Farm Frites, Salentein (wijn, fruit, veeteelt en toerisme), Numico, Akzo-Nobel, TNT, Philips, ING, Makro, Gist Brocades (DSM), Elsevier, Smit International, C.Steinweg-Handelsveem, Rijk Zwaan (zaadveredeling), Van der Have, Rabobank, Van Oord en ABN AMRO (corporate banking).


(bron: UNCTAD)
 

 

terug terug

verder verder

 

 

© 2019  Zakendoen in Argentinië

 

info@zakendoeninargentinie.com