Zakendoen in Argentinië

Exportpromotie

De Economische Afdeling van de Nederlandse Ambassade in Buenos Aires heeft de volgende kansrijke sectoren voor de Nederlandse handel geidentificeerd: energie, biobrandstoffen, milieutechniek, machines voor de voedselverwerkende industrie en lanbouwmachinerie. De Nederlandse export naar Argentinië schommelt al een paar jaar tussen de €200 en €300 miljoen per jaar en bestaat hoofdzakelijk uit industriële producten. De uitvoer van Argentinië naar Nederland bestaat vrijwel geheel uit landbouwproducten. Nederland is na Spanje de belangrijkste Argentijnse handelspartner in de EU. De uitvoer van Argentinië naar Nederland bestaat vrijwel geheel uit landbouwprodukten. Nederland is na Spanje de belangrijkste Argentijnse handelspartner in de EU. 

Uit eigen ervaring weten wij dat importeren en exporteren in Argentinië aan vele formele en soms informele regels onderhevig is. Met name die laatste zijn vaak slechts beheersbaar met een vertegenwoordiger ter plaatse die de taal spreekt en de weg weet. Wij treden gaarne op als uw lokale vertegenwoordiger inzake exportpromotie bij de uitvoer van goederen (en invoer). De kosten daarvan zijn afhankelijk van de door uw gewenste dienstverlening, op basis waarvan wij u graag een offerte maken. Neem hiervoor contact met ons op.

 

 

terug terug

verder verder

 

 

© 2019  Zakendoen in Argentinië

 

info@zakendoeninargentinie.com