Zakendoen in Argentinië

Bedrijf oprichten

Buitenlandse investeerders genieten in Argentinië dezelfde rechten en hebben dezelfde plichten als lokale ondernemers. De meest verkozen ondernemingsvorm is een onafhankelijke dochteronderneming met de rechtsvorm Sociedad Anónima (S.A.), vergelijkbaar met de N.V. Met deze ondernemingsvorm minimaliseert men, net zoals elders, de risico's tot het bedrag dat wordt geïnvesteerd in het aandelenkapitaal. Na de S.A. is het 'Sucursal - Filiaal" het populairst. Andere ondernemingsvormen zijn minder aan te raden omdat ze de eigenaar of investeerder geen optimale beperking van de aansprakelijkheid bieden en fiscaal minder aantrekkelijk zijn.

Het gaat hierbij onder meer om:
• Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.);
• Sociedad Colectiva (S.C.);
• Sociedad en Comandita;
• Empresa Unipersonal (éénmanszaak).

Joint ventures en franchise overeenkomsten zijn sinds de jaren negentig sterk in opkomst. De Argentijnse wet kent twee soorten joint ventures: 'agrupaciones de colaboración' en 'uniones transitorias de empresas' (U.T.E.). De eerste is gewoonlijk gericht op samenwerking voor de lange termijn en de tweede op een specifieke taak van beperkte duur.

Bron: www.evd.nl

 

terug terug

verder verder

 

 

© 2019  Zakendoen in Argentinië

 

info@zakendoeninargentinie.com